SidorÄr du prematurförälder?

Är du prematurförälder?

Kanske har du hittat hit av en slump när du googlat "prematur", kanske är du nybliven förälder till ett för tidigt fött barn?

Jag som är ansvarig för insamlingen till Gävle sjukhus Neonatalavdelning är också prematurmamma, min tös föddes i v 28+1 på Uppsala Akademiska Sjukhus där vi spenderade 1,5 vecka innan vi fick åka till vårt hemsjukhus som är Gävle.
Jag vet att behovet av samhörighet, stöd och vetskap är stort i den situation man är i då och vill ta tillfället i akt att tipsa om Svenska Prematurförbundet. Såhär står det på hemsidan:

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd. Prematurförbundet driver frågor kring de för tidigt födda barnens och deras familjers situation på nationell nivå och genom våra lokalföreningar på lokal nivå. Det är frågor om till exempel prevention, neonatalvård, förskola, skola, mödravård och barnavård. Helt enkelt allt som påverkar det för tidigt födda barnet och familjen runtomkring. Läs mer om vår verksamhet, våra hjärtefrågor och våra experter. 
Du blir också enkelt medlem direkt på sidan. Du är varmt välkommen!

Adressen till hemsidan är http://prematurforbundet.se/

Nyhet: 2014-12-07
Nu har vi även en lokalförening under Prematurförbundet. Vi finns på Facebook och heter Prematurföreningen Gävleborg. 

Jag vill även tipsa om att det finns grupper på Facebook vars medlemmar är föräldrar till prematurer i olika åldrar. I dessa grupper finns oändligt mycket kunskap och stöd och du är varmt välkommen att ansöka. 

Om ditt barn är född efter v 29 ska du söka på för tidigt födda barn.

Om ditt barn är född före vecka 29 ska du söka på Extremprematur.

Till sist vill jag säga ett stort varmt grattis till ert mirakel! 

//Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar